July 24, 2024

Предлог перспективних и талентованих спортиста и усавршавање спортских стручњака од стране покрајинских гранских савеза 2023. године

Поштовани/а,

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине 2023. г.“, чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима, неопходно је да нам најкасније до 09. фебруара 2023. године доставите следеће:

1.   Предлог спортиста за пројекат „Спортски таленти Војводине 2023. г.“, збирна листа на Обрасцу 1., спортисти рођени од 2003. до 2009. године),

2.   Најзначајнији спортски резултати на Обрасцу 2. (посебан образац за сваког спортисту),

3.   Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2022. г., са наведеним резултатима у 2022. г. на   Обрасцу 3. (само ако сте имали спортисте стипендисте у 2022.г.).

4.   Предлог спортских стручњака (тренера) за пројекат „Спортски таленти Војводине 2023. г.“ На обрасцу бр. 4. Спортски стручњаци морају бити рођени у периоду од 1978. до 1998. године.

5.   Извештај о раду и пребацивању финансијских средстава спортских стручњака који су били корисници стипендија у 2022. г., Образац 5. (само ако сте имали спортисте стручњаке у 2022.г.).

Сва потребна документација која се налази у прилогу овог дописа доставља се непосредно или скенирано у електронској форми Спортском савезу Војводине на меjл office@ssv.rs.

У прилогу се налази допис

Podelite sadržaj ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *