July 24, 2024

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2022

Predlog perspektivnih i talentovanih sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka od strane pokrajinskih granskih saveza

Poštovani/a,

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“ i u 2022. g. čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 07. februara 2022. godine dostavite sledeće:

  1. Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2022. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni od 2002. do 2008. godine),
  2. Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),
  3. Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2021. g., sa navedenim rezultatima u 2021. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2021.g.).
  4. Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2022. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1977. do 1997. godine.

Sva potrebna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na meil office@ssv.rs.

Prilikom predlaganja sportista, neophodno je da izvršite rangiranje vaših sportista koji se predlažu za stipendiju. Maksimnalan broj predloga po jednoj sportskoj grani može da bude 10 (ukupno muškarci i žene). Za sportskog stručnjaka može se predložiti samo jedan sportski stručnjak po sportskoj grani.

            Pokrajinski granski savezi koji ne dostave za sportiste svu potrebnu dokumentaciju ili ne dostave svu dokumentaciju u predviđenom roku, neće ući u sistem valorizacije i određivanje  sportista koji će biti  uključeni u projekat „Sportski talenti Vojvodine – 2022. godine“.

            Neophodno je da se granski sportski savezi upoznaju sa PRAVILNIKOM o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka. Navedeni pravilnik se nalazi na sledećoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/dokumenti/zakonipravilnici

Podelite sadržaj ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *